Senioren

Senioren

Her-opleiding / begeleiding voor senioren. Helaas kan het voorkomen dat iemand van een respectabele leeftijd een fout in het verkeer maakt. Dit hoeft niet direct te betekenen dat deze persoon niet meer kan autorijden.

Soms kan het voorkomen dat een mens een fout maakt in het verkeer. Met als gevolg een verkeersongeluk. Justitie kan dan beslissen om het rijbewijs in te vorderen. Vanaf dat moment mag er niet meer gereden worden. Er moet dan een rijtest bij het CBR worden afgenomen.

Rijschool Goede Reis uit Noordwijk is gespecialiseerd in het her opleiden en begeleiden van senioren bij wie het rijbewijs is ingevorderd.

Voorkomen is echter beter dan genezen!

Wij geven daarom speciaal rijles aan senioren om juist te voorkomen dat het rijbewijs wordt ingenomen. We weten allemaal dat wetgeving veranderd. We zijn ons ook bewust van de toenemende drukte in het verkeer. Met onze senioren begeleiding helpen wij in het wederom vertrouwd raken in het dagelijks verkeer.

Samen met u als senior willen we voorkomen dat uw rijbewijs door justitie wordt ingevorderd en u niet meer mag rijden. Immers, uw auto maakt ongetwijfeld een groot deel uit van uw mobiliteit. Het verlies daarvan is meer waard dan een paar keer samen met onze gespecialiseerde instructeur rijdt.

Toch ingevorderd!
Mocht het u toch zijn overkomen en is uw rijbewijs ingevorderd dan kunnen we samen het rijbewijs terugkrijgen via een rij-test die bij het CBR afgenomen wordt. Daar wordt dan gekeken of uw rijgedrag nog van voldoende niveau is. Wordt het niveau voldoende beoordeeld dan krijgt men het rijbewijs weer terug.

De ervaring leert dat veel mensen erg licht tegen zo'n rij-test opkijken. Maar er moet wel degelijk een goed en veilig rijgedrag getoond worden. Bij Rijschool Goede Reis wordt u op een rustige en duidelijke wijze opnieuw aangeleerd hoe men zo goed mogelijk door het verkeer heen komt.

Theoriekennis vereist!
Wist u dat u bij de rijtest ook een aantal theorievragen moet beantwoorden. Een theorieopleiding is soms dan een aan te bevelen. Omdat wij privé theorieles geven en dat bij u thuis is het een plezier om te doen. Uw kennis is actueel en uw zelfverzekerdheid in het verkeer neemt toe.

Als men zich wat onzeker voelt in het verkeer dan is dat het eerste signaal. Voorkomen is beter dan genezen! Met ons van Rijschool Goede Reis uit Noordwijk krijgt u een gedegen begeleiding, die zich toespitst op het bij en/of afleren van zaken die te maken hebben met een veilige verkeersdeelname.